BABYBOOM

 

Enkel Babyboom biedt de consument een 360° cross media benadering. Al onze communicatiemedia beantwoorden aan een specifiek doel van de adverteerder en aan een relevante behoefte van de consument.  Of u nu op zoek bent naar brand awareness, producttesten of naar het boosten van uw database, Babyboom heeft steeds een medium dat  aan uw vraag zal beantwoorden.

De Babyboom-gidsen vertegenwoordigen een bron van belangrijke informatie voor de ouders. Gynaecologen, kinderartsen, kraamklinieken, apotheken,... de gidsen van Babyboom worden altijd persoonlijk uitgedeeld door een professioneel van de sector en bevatten actuele artikels en  publiciteitspagina's.

PUBLISHING

Op het ideale moment delen wij uw product, stalen, brochures of kortingsbonnen uit in één van onze Babyboom cadeaupaketten of via een speciale sample actie.  Op elk belangrijk moment delen wij uw product uit dat persoonlijk overhandigd wordt aan de ouders, door een professioneel voor jonge kinderen.

Babyboom beschikt over een kwaliteitsnetwerk van ingelijste posters  aangebracht op strategische plaatsen: gynaecologen, kinderartsen, crèches, kraamklinieken,... enz.  Deze affiches, Infoboard genoemd, leggen telkens weer de nadruk op een specifiek onderwerp en worden altijd vergezeld van een publiciteitscampagne met betrekking tot het onderwerp in kwestie.

AFFICHES

SAMPLING

De Babyboom websites zijn bronnen van informatie en uitwisseling voor de toekomstige en jonge ouders.  Zij bevatten meer dan 500 regelmatig geactualiseerde artikels.  De meest bezochte websites op dat gebied vertegenwoordigen een belangrijke bron voor het bouwen van onze database en de verspreiding van onze newsletters.

De Babyboombeurs bezoeken is een must voor elke nieuwe ouder en dus ook voor de adverteerder die wenst ontdekt te worden door een consument die nog helemaal niet vertrouwd is met de consumptiegewoonten.  De babyboombeurs is het evenement dat de meeste ouders samenbrengt op dezelfde plaats en op hetzelfde ogenblik.

Onze afgevaardigden bezoeken regelmatig kinderdagverblijven, kinderartsen, gynaecologen of kraaminrichtingen om de nieuwe producten voor jonge kinderen voor te stellen.  Er bestaat een lange vertrouwensrelatie tussen Babyboom en de professionals  die de laatste nieuwigheden nauwkeurig opvolgen.

INTERNET

BEURS

B2B

DATABASE

STUDIE

NEWSLETTER

De Babyboom database maakt het u mogelijk de ouders te bereiken op het ogenblik dat u wenst en met úw boodschap.  Met bij benadering 65% inschrijvingen optin gaan de ouders ervan uit dat zij een interessant aanbod zullen ontvangen. U kan naar keuze database huren met e-mails of postadressen.

Het is van vitaal belang uw doelgroep te kennen indien u wenst uw product aan te bieden. Onze marktstudietools online en onze dienst “Help ons om u beter te verwennen” zijn ter uwer beschikking om deze noodzaak tegemoet te komen. Dankzij de sterke vertrouwensrelatie die heerst tussen Babyboom en de ouders, is het percentage antwoorden heel dikwijls boven verwachting.

Gemiddeld om de twee weken ontvangen de ouders een nieuwsbrief van Babyboom met inlichtingen over de evolutie van de zwangerschap en over de gezondheidsonderwerpen van een jonge baby en van de ouders.

In het merendeel van de gevallen hebben zij de wens uitgedrukt om ook promotionnele nieuwsbrieven te ontvangen van onze adverteerders en partners.

 

DIETEO

Zoals Babyboom biedt Dieteo een 360° cross-media benadering. In samenwerking met diëtisten beantwoordt elk van onze media aan uw verwachtingen en objectieven.

B2C

Een Infopack voor patiënten wordt door de diëtist overhandigd.  Het bevat kortingsbons, kleine stalen, brochures van adverteerders en de Dieteo-gids.  Dit Infopack is een bron van belangrijke informatie voor de patiënt die er alle praktische inlichtingen kan vinden, en via de gids, onderwerpen die hem zullen toelaten zijn objectieven van gewichtscontrole waar te maken en die een antwoord zullen geven op de algemene gezondheidsvragen; het Infopack bevat eveneens publiciteitsbladen.  Het wordt door de diëtist overhandigd aan de patiënt bij zijn eerste bezoek.

AFFICHES

De ingekaderde affiches van Dieteo worden aangebracht in de wachtzalen of de kabinetten van de diëtisten.  Deze affiches, Infoboard genoemd, worden gemaakt in samenwerking met onze partners, en bevatten didactische en objectieve informatie over een welbepaald thema; ze gaan altijd samen met een publiciteitscampagne met betrekking tot het gekozen onderwerp. Het infoboard is aanleiding tot een discussie tussen de patiënt en de diëtist betreffende het behandelde onderwerp.

INFOPAD

Het Infopad is zowel een B2B als een B2C werktuig voorgesteld door Dieteo.  Het is een onderlegger die het mogelijk maakt enerzijds wetenschappelijke informatie door te spelen aan de diëtist en anderzijds een voorstelling van het product of kortingsbonnen voor de patiënt.  Deze informatie zal dagelijks onder de ogen zijn van de beroepsmensen.  Het Infopad maakt het tevens mogelijk voor de maatschappijen met verschillende merken te communiceren over meerdere producten op eenzelfde medium.

Het is van het grootste belang uw doelgroep goed te kennen indien u hen een nieuw product wil aanbieden.  Onze tools voor markt-research zijn ter uwer beschikking om aan deze noodzaak tegemoet te komen. Dankzij de sterke vertrouwensrelatie die bestaat tussen Dieteo en de diëtisten zal u belangrijke inlichtingen kunnen verkrijgen, het netwerk peilen en beter hun verwachtingen en noden inschatten.

STUDIE

Omdat diëtisten als eerste de informatie willen krijgen, laat de database van Dieteo u toe de diëtisten en hun klanten te bereiken op het ogenblik dat u het wenst. Neem onmiddellijk contact met de strategische doelgroep teneinde hen op de hoogte te brengen van het lanceren van een nieuw product, van een innovatie, het resultaat van een studie of elke andere info met betrekking tot voeding en dieet. De beschikbare e-mailadressen of postadressen  zijn te huur.

DATABASE

In het kader van zijn activiteiten zal Dieteo in 2018 een B2B congres organiseren voor de diëtisten, voedings- en gezondheidsdeskundigen betrokken met voedsel.  Sprekers met faam, en aantrekkelijke onderwerpen betreffende de meest actuele beslommeringen en tendensen zullen deel uitmaken van het programma.

CONGRES

SAMPLING

Wij overhandigen uw producten of stalen persoonlijk aan de diëtisten om hen toe te laten ze rechtstreeks door de verbruiker te laten testen. De diëtisten worden op deze manier ambassadeurs van uw merk of product.  De Dedicated Sampling maakt het u mogelijk de patiënten te ondersteunen in hun objectief van gewichtscontrole, in het beheer van intoleranties of allergiën of in het kader van een gezonde en evenwichtige voeding.

B2B

De Dieteo afgevaardigden bezoeken en informeren de diëtisten betreffende de partners en de specifieke waarden van hun producten.  Er bestaat sinds lang een vertrouwensrelatie tussen Dieteo en de beroepsmensen die permanent uitkijken naar nieuwigheden op de levensmiddelen- en voedingsmarkt.

WEB & NEWS

De Dieteo.be website vertegenwoordigt een belangrijke bron voor het opbouwen van onze database en voor de verspreiding van onze newsletters zowel voor de beroepsmensen als voor de verbruiker.  Gemiddeld om de twee weken ontvangen onze patiënten newsletters van Dieteo, die hen informatie verschaffen over voeding en een bijkomende steun geven tot het bereiken van hun objectieven. Een partner kan van een aanwezigheid in deze newsletters gebruik maken om een product voor te stellen en de patiënt naar zijn website te verwijzen.